Περιήγηση: Ουρανία Μιχαλολιάκου

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Συντριπτικά στοιχεία από το δίσκο της Ουρανίας Μιχαλολιάκου

Συντρι­πτι­κά συνε­χί­ζουν να είναι τα στοι­χεία που ανα­δει­κνύ­ο­νται στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, από την ανά­γνω­ση αυτή…