Περιήγηση: ΟΦΗ

Αθλητικά
Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηρακλείου για την απόφαση υποβιβασμού του ΟΦΗ

Ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με την από­φα­ση της Επι­τρο­πής Δεο­ντο­λο­γί­ας που έκρι­νε ένο­χους τους ΟΦΗ και Αιγι­νια­κό, για χει­ρα­γώ­γη­ση στο μετα­ξύ τους…