Περιήγηση: Οχτωβριανή Επανάσταση

Ατέχνως
Νικολάι Οστρόφσκι, ο τυφλός συγγραφέας με τη γεμάτη θύελλες ζωή και ατσάλινη δύναμη ψυχής

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Νικο­λάι Αλε­ξέ­γιε­βιτς Οστρόφ­σκι (1904–1936) Πώς δενό­τα­νε το ατσά­λι-1932 Γεν­νη­μέ­νοι στη θύελ­λα-1936, Είναι οι τίτλοι των δύο…