Περιήγηση: Ο αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ

Διεθνή
Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο «αντεροβγάλτης του Γιόρκσαϊρ» — Είχε δολοφονήσει τουλάχιστον 13 γυναίκες

Ο βρε­τα­νός Πίτερ Σάτ­κλιφ, που έγι­νε γνω­στός ως “ο αντε­ρο­βγάλ­της του Γιόρκ­σαϊρ” και ο οποί­ος στη διάρ­κεια μιας πεντα­ε­τί­ας δολοφόνησε…