Περιήγηση: Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Οι «Μαγκιές» και το SMS — Το επόμενο SMS θα είναι για τους αγώνες (που δεν αναβάλλονται)…

Σχο­λιά­ζει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ // Ντε­λί­ριο απο­πνέ­ουν τα «Εμπι­στευ­τι­κά» του Γιάν­νη Πρε­ντέ­ρη στα «Νέα» (18.11.2020) για το σπά­σι­μο των μού­τρων της κυβέρνησης…