Περιήγηση: Ο σκωπτικός

Ποίημα
Ο Μεγάλος Πόλεμος

Ζώστη­κε ο Αλέ­ξης τ’ άρμα­τα κι ο Κού­λης τα κου­μπού­ρια πήραν τα παλι­κά­ρια τους και πιά­σαν τα ταμπού­ρια. Είχαν πρωτοπαλίκαρα…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το ”ρόλεξ” του Κουτσούμπα και ο μπουρδολόγος ”κηπουρός”!

Στο ”businessday.gr”, site που δημο­σιεύ­ει επι­χει­ρη­μα­τι­κές ειδή­σεις, αρθρο­γρά­φος που υπο­γρά­φει ως ”επί­μο­νος κηπου­ρός” ανα­φέ­ρε­ται για άλλη μια φορά στο ”ρόλεξ…