Περιήγηση: Ο φερετζές της Ζαφειρίτσας ή Μαλακώφ & φουστανέλα

Θέατρο
Έκτακτη αλλαγή χώρου της θεατρικής παράστασης από το “Μαύρο Θέατρο της Πάτρας” ΕΕΤΕ για το 1821

Όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει το “Ατέ­χνως” το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος  (ΕΕΤΕ) στα πλαί­σια της έκθε­σης του «Προς Επι­σκευ­ήν Ολομελείας –…

Θέατρο
Θεατρική παράσταση από το “Μαύρο Θέατρο της Πάτρας” στο χώρο της έκθεσης του ΕΕΤΕ για το 1821

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος  (ΕΕΤΕ) ενη­με­ρώ­νει πως στα πλαί­σια της έκθε­σης του «Προς Επι­σκευ­ήν Ολο­με­λεί­ας — μια δια­φο­ρε­τι­κή προσέγγιση…