Περιήγηση: Πάβελ Γκραντίνιν

Διεθνή
Ρωσία: «Μπλόκο» στην συμμετοχή πρωτοκλασάτου υποψηφίου του Κομμουνιστικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές

Δύο σχε­δόν μήνες πριν τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στη Ρωσία, η Κεντρι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της χώρας εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία…

Διεθνή
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι των Κομμουνιστικών Κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας

Ο 57χρονος διευ­θυ­ντής της μετο­χι­κής (αγρο­τι­κής) εται­ρεί­ας «Σοβ­χοζ Λένιν» Πάβελ Γκρα­ντί­νιν θα είναι ο υπο­ψή­φιος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας…