Περιήγηση: Πάνος Αλεπλιώτης

Διεθνή
Το ΚΚ Σουηδίας καταγγέλλει τις διακρίσεις σε βάρος του και ζητά την ακύρωση των πρόσφατων εθνικών εκλογών

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Με επι­στο­λή του στην Διεύ­θυν­ση διε­ξα­γω­γής των εκλο­γών το ΚΚ Σου­η­δί­ας ζητά την ακύ­ρω­σή τους λόγω των…

Διεθνή
Ανακοίνωση της Ρωσικής Κομμουνιστικής Νεολαίας RKSM (b) για την κατάσταση στην Ρωσία

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // “Στις 24 Φεβρουα­ρί­ου ξεκί­νη­σε μια νέα φάση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, μια «ειδι­κή Στρα­τιω­τι­κή Επι­χεί­ρη­ση», όπως…

Διεθνή
Ουκρανία: Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εν μέσω πολέμου επειδή είναι «σοβιετικά κατάλοιπα»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Για λόγους «πατριω­τι­κούς» καταρ­γού­νται οι συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις για επι­χει­ρή­σεις που έχουν προ­σω­πι­κό κάτω από 250 άτομα.…