Περιήγηση: Πάνος Μαρκίδης

Πολιτική
Χαλκηδόνα Θεσσαλoνίκης-Πάνος Μαρκίδης: Θέλουμε τον λαό πλάι μας και μαζί του να αγωνιστούμε για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Ζητή­σα­με από τον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, κομ­μου­νι­στή Πάνο Μαρ­κί­δη να μας…