Περιήγηση: Πάπιες

Διεθνή
Ποινική δίωξη κατά βουλευτή-λαθροκυνηγού που φωτογραφήθηκε με φόντο εκατοντάδες νεκρές πάπιες

Η Ανα­κρι­τι­κή Επι­τρο­πή της Ρωσί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι άσκη­σε ποι­νι­κή δίω­ξη με την κατη­γο­ρία της λαθρο­θη­ρί­ας και της πρό­κλη­σης σημα­ντι­κής ζημίας…