Περιήγηση: Πάρκο Γκεζί Κωνσταντινούπολη

Διεθνή
Τουρκία: Αλληλεγγύη στο ΚΚ Τουρκίας και τον αγωνιζόμενο τουρκικό λαό

Με επι­θέ­σεις και συλ­λή­ψεις, η αστυ­νο­μία επι­χεί­ρη­σε να δια­λύ­σει τις μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για την επέ­τειο των…