Περιήγηση: Πάρκο

Κοινωνία
Απαγόρευση εισόδου στο πάρκο για 5 χρόνια επιβάλλουν οι ΗΠΑ λόγω ανακαίνισης της πρεσβείας τους!!!

Σε εργα­σί­ες ανα­καί­νι­σης και απο­κα­τά­στα­σης του κτι­ρί­ου της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ Chancey στην Αθή­να, επί της λεω­φό­ρου Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας, προχωρούν…