Περιήγηση: Πάρνηθα

Επικαιρότητα
Αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης — Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις δίνουν οι δυνά­μεις πυρό­σβε­σης ενώ η πολι­τι­κή προ­στα­σία είναι σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα και σήμε­ρα Σάβ­βα­το 26/8…

Κοινωνία
Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Διαχειρίσιμες οι διάσπαρτες εστίες στο Στείρι Βοιωτίας

Σημα­ντι­κά βελ­τιω­μέ­νη είναι η εικό­να της πυρ­κα­γιάς στην Πάρ­νη­θα, καθώς οι άνε­μοι έχουν πέσει, με απο­τέ­λε­σμα να διευ­κο­λύ­νο­νται οι προσπάθειες…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Απροστάτευτος ο λαός: Εικόνες καταστροφής στην Πάρνηθα κατέγραψε η κάμερα του 902.gr (VIDEO – ΦΩΤΟ)

Εικό­νες κατα­στρο­φής στην Πάρ­νη­θα. Στρέμ­μα­τα δάσους έχουν γίνει στά­χτη… Σπί­τια κάη­καν ολο­σχε­ρώς… Κιν­δύ­νε­ψαν ανθρώ­πι­νες ζωές… Εικό­νες που έχου­με ζήσει ξανά…

Κοινωνία
Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρνηθα – Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Ολο­νύ­χτια μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις στη Πάρ­νη­θα έδι­ναν, όλη τη νύχτα, οι επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις μαζί με τους εθε­λο­ντές, καθώς…

Επικαιρότητα
Δύσκολη νύχτα με πολλά πύρινα μέτωπα να μαίνονται – Αγωνία για την Πάρνηθα από το μέτωπο στα Δερβενοχώρια

Μαί­νε­ται η πυρ­κα­γιά σε πολ­λά σημεία της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, η οποία ξεκί­νη­σε από τον Κου­βα­ρά και πήρε γρή­γο­ρα ανε­ξέ­λεγ­κτες διαστάσεις.…