Περιήγηση: Πάσχα 2022

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα — αυξημένη κίνηση στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου και …στον Α110 της Κίνας

Η επι­στρο­φή των εκδρο­μέ­ων του Πάσχα στην Αθή­να έχει ξεκι­νή­σει από το πρωί, με την Τρο­χαία να έχει λάβει αυξημένα…

Επικαιρότητα
Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα

Αθή­να Ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών ανα­κοί­νω­σε το προ­τει­νό­με­νο εορ­τα­στι­κό ωρά­ριο κατα­στη­μά­των στην Αθή­να που θα ισχύ­σει όλη την εορ­τα­στι­κή περίοδο…