Περιήγηση: Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ

Διεθνή
Οι Βρετανοί κομμουνιστές για τον θάνατο της Ελισάβετ: Επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα η κατάργηση της μοναρχίας

Την ανά­γκη να μπει ενα ορι­στι­κό και αμε­τά­κλη­ρο τέλος στον ανα­χρο­νι­στι­κό θεσμό της μοναρ­χί­ας τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της με αφορμή…