Περιήγηση: Πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΑ του ΚΚΕ για τον Μίκη: «Κοντά σας όλη μου η ζωή…» Οι συγκλονιστικές ερμηνείες καθήλωσαν τον κόσμο

Συγκλο­νι­στι­κή η συναυ­λία στην εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ στις φυλα­κές Ωρω­πού, για να τιμή­σει τον μεγάλο…

Πολιτισμός
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος — Πανελλήνιο Σωματείο Τραγουδιστών: Το μεγαλειώδες έργο του Μίκη μας εμπνέει και μας καθορίζει διαχρονικά

«2 Σεπτέμ­βρη πριν από ένα χρό­νο έφυ­γε από τη ζωή ο σπου­δαί­ος δημιουρ­γός. Η μου­σι­κή του ζυμω­μέ­νη με όλα εκείνα…

Επικαιρότητα
Ολοκληρώνεται σήμερα το λαϊκό προσκύνημα στον Μίκη Θεοδωράκη — Η Κρήτη τον περιμένει

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα Τετάρ­τη το τρι­ή­με­ρο λαϊ­κό προ­σκύ­νη­μα για τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη στη Μητρό­πο­λη Αθη­νών. Στις 15:00 θα ακο­λου­θή­σει η  τελετή…

Επικαιρότητα
Απόφαση Πρωτοδικείου: Οι εκτελεστές της τελευταίας επιθυμίας του Μ. Θεοδωράκη αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες κηδείας και ταφής

Οι εκτε­λε­στές της επι­θυ­μί­ας του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη ανα­λαμ­βά­νουν με από­φα­ση του Μονο­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου τη διορ­γά­νω­ση της κηδεί­ας του μου­σι­κο­συν­θέ­τη. Το…