Περιήγηση: Πέραα

Κοινωνία
Συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά — Κηδεύεται ο συνάδελφός τους που τραυματίστηκε θανάσιμα από γερανογέφυρα

Συνε­χί­ζε­ται και σήμε­ρα η απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στο λιμά­νι του Πει­ραιά, ενώ το μεση­μέ­ρι κηδεύ­ε­ται ο άτυ­χος συνά­δελ­φός τους που…