Περιήγηση: Πέτρα Λάζλο

Διεθνή
Ουγγαρία: Απαλλάχθηκε η δημοσιογράφος που είχε κλοτσήσει μετανάστες στα σύνορα με τη Σερβία

Η δημο­σιο­γρά­φος που είχε χτυ­πή­σει και κλο­τσή­σει μετα­νά­στες οι οποί­οι προ­σπα­θού­σαν να δια­φύ­γουν από την αστυ­νο­μία κατά τη διάρ­κεια της μεταναστευτικής…