Περιήγηση: Πέτρος Κωνσταντίνου

Επικαιρότητα
Ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος καταγγέλλει στοχοποίησή του από υποστηρικτή των «Σπαρτιατών» και του Κασιδιάρη

Με ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο δια­σώ­στης Ιάσο­νας Απο­στο­λό­που­λος καταγ­γέλ­λει την στο­χο­ποί­η­σή του από χρή­στη του Twitter με…

Κοινωνία
Από την αρχή του χρόνου, μόνο στη Γκορυτσά Ασπροπύργου έχουν σημειωθεί 70–80 ρατσιστικές επιθέσεις σε εργάτες

Συνέ­ντευ­ξή Τύπου με τον Ασφάκ Μαχ­μούτ για τον άγριο ξυλο­δαρ­μό του Την επί­θε­ση που δέχτη­κε το Σάβ­βα­το στα θερ­μο­κή­πια στη…