Περιήγηση: Πέτρος Φυσσούν

Θέατρο
Πέτρος Φυσσούν: Η δύναμη της καλλιτεχνικής του ποιότητας θα τον κρατάει ζωντανό στη μνήμη μας για πάντα

Πέτρος Φυσ­σούν, πολυ­βρα­βευ­μέ­νος ηθο­ποιός, σημα­ντι­κή μορ­φή του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου. Υπο­δύ­θη­κε μια ευρεία γκά­μα ρόλων και δια­κρί­θη­κε σε όλα…