Περιήγηση: Πέτρο Σιμονένκο

Διεθνή
Ουκρανία: Προσπάθεια αποκλεισμού από τις προεδρικές εκλογές καταγγέλλει το ΚΚ Ουκρανίας!

Σε δημό­σια καταγ­γε­λία έχει προ­βεί το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ουκρα­νί­ας, καθώς το φασι­στι­κό κατε­στη­μέ­νο της χώρας επι­χει­ρεί να βάλει εμπόδια…