Περιήγηση: Παγετός

Επικαιρότητα
Παγετός στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της Αθήνας

Καθώς η θερ­μο­κρα­σία παρου­σί­α­σε μικρή περαι­τέ­ρω πτώ­ση, κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, το πρωί της Τετάρ­της παγε­τός ανα­μέ­νε­ται στο μεγαλύτερο…

Επικαιρότητα
Ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα το πρωί, με το θερμόμετρο κάτω από τους ‑10 βαθμούς — Η πρόγνωση για σήμερα

Ισχυ­ρός παγε­τός σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί σε αρκε­τές ορει­νές και ημιο­ρει­νές περιο­χές της κεντρι­κής και βόρειας χώρας, με τη θερμοκρασία…