Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Πνευμονίας

Υγεία
«Είναι ιδιαίτερα εξευτελιστικό, αφού έχουμε τα μέσα να το αποτρέψουμε κι όμως τα παιδιά συνεχίζουν να αρρωσταίνουν από πνευμονία»

Η πνευ­μο­νία θα σκο­τώ­σει σχε­δόν 11 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά κάτω των πέντε ετών μέχρι το 2030, αν συνε­χι­σθούν οι σημε­ρι­νές τάσεις,…