Περιήγηση: Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Ατέχνως
ΚΚΕ: Με όλες μας τις δυνάμεις, για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την Παγκό­σμια ημέ­ρα κατά των ναρ­κω­τι­κών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­φέ­ρει: «Το ΚΚΕ στα­θε­ρά και ατα­λά­ντευ­τα αγω­νί­ζε­ται για…

Πολιτική
ΚΚΕ: «Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών στιγματίζεται από την ασύστολη προπαγάνδα υπέρ των ναρκωτικών, που ενορχηστρώνει η κυβέρνηση»

“Η φετι­νή 26η Ιού­νη, Παγκό­σμια Ημέ­ρα κατά των Ναρ­κω­τι­κών στιγ­μα­τί­ζε­ται από την ασύ­στο­λη προ­πα­γάν­δα υπέρ των ναρ­κω­τι­κών, που ενορ­χη­στρώ­νει η…