Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Μελισσών

Επικαιρότητα
20 Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Μελισσών — Αϊνστάιν: «Όταν η μέλισσα εξαφανιστεί από τη γη, ο άνθρωπος έχει μόνο τέσσερα χρόνια για να ζήσει»

Εάν η μέλισ­σα δεν μπο­ρεί να γονι­μο­ποι­ή­σει άλλα φυτά, οι τρο­φές των ανθρώ­πων χάθη­καν. Χωρίς τη μέλισ­σα δεν θα υπήρχε…