Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλευρό των μεταναστών για να εκφραστεί αλληλεγγύη στα ταξικά μας αδέρφια

Τη Διεύ­θυν­ση Αλλο­δα­πών και Μετα­νά­στευ­σης Αθη­νών, Κεντρι­κού Τομέα και Δυτι­κής Αττι­κής επι­σκέ­φθη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επι­κε­φα­λής αντιπροσωπείας…

Πολιτική
ΚΚΕ: Έλληνες και ξένοι εργάτες, ταξικά αδέλφια γεμάτα αλληλεγγύη και συντροφικότητα, θα κερδίσουν ζωή και δουλειά με δικαιώματα

Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Μετα­νά­στευ­σης, το ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται «σε όλους τους μετα­νά­στες, Έλλη­νες και ξένους, που ανα­γκά­στη­καν να εγκαταλείψουν…