Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Διεθνή
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων — ΟΗΕ:  68,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν βίαια το 2017 δηλαδή, ένας άνθρωπος κάθε δύο δευτερόλεπτα

Οι πόλε­μοι, η βία και οι διώ­ξεις προ­κά­λε­σαν νέο ρεκόρ βίαια εκτο­πι­σμέ­νων παγκο­σμί­ως, για πέμ­πτη συνε­χή χρο­νιά, καθι­στώ­ντας πιο κρίσιμη…

Επικαιρότητα
Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων —  Την ανάγκη κοινής πάλη προσφύγων-μεταναστών με τους Έλληνες συναδέλφους τους επισημαίνει το ΚΚΕ

Με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Προ­σφύ­γων, (20 Ιου­νί­ου) το ΚΚΕ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στους δεκά­δες χιλιά­δες πρό­σφυ­γες που…