Περιήγηση: Παγκόσμια Μέρα Υγείας

Κοινωνία
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Οργάνωση της πάλης και πιο ισχυρό ΚΚΕ ενάντια στην Υγεία — εμπόρευμα

Παγκό­σμια Μέρα Υγεί­ας σήμε­ρα και το ΚΚΕ απευ­θύ­νει κάλε­σμα αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης σε όλο τον λαό ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, για…

Εκδηλώσεις
Δυνατά ακούστηκαν τα αιτήματα και τα συνθήματα των υγειονομικών και του λαϊκού κινήματος έξω από το υπ. Υγείας

Αγω­νι­στι­κά τίμη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία την Παγκό­σμια Μέρα Υγεί­ας, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας συγκέ­ντρω­ση το από­γευ­μα της Τετάρ­της στο υπουρ­γείο Υγείας.…

Επικαιρότητα
Μαχητικές-αγωνιστικές κινητοποιήσεις με αφορμή την Παγκόσμια μέρα υγείας (Φωτο+Video)

Συγκέ­ντρω­ση στο «Λαϊ­κό» — Αλλη­λεγ­γύη από Σωμα­τεία και φορείς Συγκέ­ντρω­ση στο νοσο­κο­μείο «Λαϊ­κό» από τους εργα­ζό­με­νους του νοσο­κο­μεί­ου ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις…

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας στον «Ευαγγελισμό»: Δεν χρειάζονται υποκριτικά χειροκροτήματα αλλά μέτρα για να ανασάνουν τα νοσοκομεία

Χρειά­ζο­νται μαζι­κές προ­σλή­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, εδώ και τώρα επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα Βαρέα…

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για την Παγκόσμια μέρα Υγείας: Οργάνωση της πάλης χωρίς καθυστέρηση για την υγεία και τη ζωή του λαού

Το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Υγεί­ας, η οποία είναι…