Περιήγηση: Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά

Πολιτισμός
Συρία: Η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά στο στόχαστρο

Αυτές τις μέρες πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ότι τα δύο μεγα­λύ­τε­ρα νοσο­κο­μεία στο Χαλέ­πι βομ­βαρ­δί­στη­καν κατα­στρο­φι­κά από αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές. Τραυ­μα­τί­ες θα πρέ­πει να…