Περιήγηση: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Τουλάχιστον ένα παιδί υπέκυψε εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας σε ανήλικους

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως του­λά­χι­στον ένα παι­δί πέθα­νε εν μέσω αύξη­σης των περι­πτώ­σε­ων οξεί­ας ηπατίτιδας…

Επικαιρότητα
ΠΟΥ: «Τα εμβόλια σώζουν ζωές, αλλά δεν αποτρέπουν πλήρως τη μετάδοση»

Τις μεγά­λες ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων μεγά­λων καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, που ενα­πό­θε­σαν τη λύση στο πρό­βλη­μα της παν­δη­μί­ας, απο­κλει­στι­κά και μόνο στους…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Επείγουσα έκκληση να κατασκευαστεί εμβόλιο εναντίον βακτηρίου που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας απευ­θύ­νει σήμε­ρα Τετάρ­τη επεί­γου­σα έκκλη­ση να ανα­πτυ­χθεί εμβό­λιο κατά μιας βακτη­ρια­κής μόλυν­σης η οποία ενο­χο­ποιεί­ται για…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Με ελληνικά γράμματα οι ονομασίες των μεταλλάξεων του κορωνοϊού

Πρό­τα­ση για ονο­μα­σία των μεταλ­λαγ­μέ­νων στε­λε­χών του κορω­νοϊ­ού βασι­σμέ­νη στο ελλη­νι­κό αλφά­βη­το, ανα­κοί­νω­σε ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας, με σαφή πρόθεση…

Διεθνή
Ο ΠΟΥ προτρέπει τις πλούσιες χώρες να δωρίσουν τα εμβόλια στις φτωχές χώρες αντί να εμβολιάσουν παιδιά

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας προ­έ­τρε­ψε σήμε­ρα τις πλού­σιες χώρες να επα­νε­ξε­τά­σουν τα σχέ­διά τους να εμβο­λιά­σουν παι­διά και αντ’ αυτού…

Διεθνή
ΠΟΥ: “Σπαρακτική” η κατάσταση στην Ινδία — Στέλνει εξοπλισμό, οξυγόνο και κινητά νοσοκομεία

Η κατά­στα­ση στην Ινδία, όπου αυξά­νο­νται ραγδαία τα κρού­σμα­τα της Covid-19, είναι «περισ­σό­τε­ρο κι από σπα­ρα­κτι­κή» και ο Παγκό­σμιος Οργανισμός…

Υγεία
Επιτροπή ειδικών του ΠΟΥ θα συνεδριάσει αύριο για το εμβόλιο της AstraZeneca — Η Ελλάδα αναμένει τις αποφάσεις του ΕΜΑ

Ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας δήλω­σε σήμε­ρα πως τα συστή­μα­τα που είναι επι­φορ­τι­σμέ­να με την προ­στα­σία της δημόσιας…