Περιήγηση: Παγκόσμιο Κύπελλο 2022

Επικαιρότητα
FIFA: Η σαπίλα πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου

Κόντρες συμ­φε­ρό­ντων και παι­χνί­δια εξου­σί­ας, μερι­κά από όσα συν­θέ­τουν την εικό­να στην κεφα­λή του εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νου ποδο­σφαί­ρου «Σήμε­ρα νιώ­θω Κατα­ρια­νός. Νιώθω…