Περιήγηση: Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου

Αθλητικά
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ: Την ήττα με 11–10 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των ανδρών από την Ιταλία

Την Κυρια­κή θα διεκ­δι­κή­σει το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο Την ήττα με 11–10 από την Ιτα­λία γνώ­ρι­σε στον ημι­τε­λι­κό του Παγκο­σμί­ου Πρωταθλήματος…

Αθλητικά
Χάλκινο μετάλλιο η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου

“Χάλ­κι­νη” στο τεχνι­κό σόλο της καλ­λι­τε­χνι­κής κολύμ­βη­σης στο Παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα υγρού στί­βου της Βου­δα­πέ­στης, ανα­δεί­χτη­κε η Ευαγ­γε­λία Πλα­τα­νιώ­τη. Η 27χρονη  πρωταθλήτρια…