Περιήγηση: Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα

Κοινωνία
Μ. Σκούφαλος, «έξω από τα δόντια», για το δηλητήριο ρατσισμού και ξενοφοβίας που σπέρνει η Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα

Με αφορ­μή τις απα­ρά­δε­κτες σκο­τα­δι­στι­κές κινή­σεις κάποιων κηδε­μό­νων στην Χίο για την μη έντα­ξη προ­σφυ­γό­που­λων στα σχο­λεία δημο­σιεύ­ου­με επι­στο­λή του…