Περιήγηση: ΠΑΕ

Επικαιρότητα
Στα «χαρακώματα» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με εκατέρωθεν αιχμηρές ανακοινώσεις και καταγγελίες

Συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τη η κόντρα των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ολυ­μπια­κός, με εκα­τέ­ρω­θεν αιχ­μη­ρές ανα­κοι­νώ­σεις, καταγ­γε­λί­ες για «στη­μέ­νο πρω­τά­θλη­μα», προ­σω­πι­κές ανα­φο­ρές, κατηγορίες…

Απόψεις
Για τις άδειες των καναλιών

Ελπί­ζω, αν και δεν είμαι καθό­λου αισιό­δο­ξος, ότι αυτή η δια­δι­κα­σία θα γίνει η αφορ­μή να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το όνει­ρο: να κλεί­σου­με την tv και να ανοί­ξου­με κανέ­να βιβλίο!