Περιήγηση: Παιδιά

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Κανένας συμβιβασμός με την εκμεταλλευτική κοινωνία που αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα στις διάφορες “Κιβωτούς του Τρόμου”

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις νέες καταγ­γε­λί­ες κακο­ποί­η­σης παι­διών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Οι νέες καταγγελίες…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Να μη συνηθίσει κανείς ως «κανονικότητα» ένα παιδί να πεινάει, να δουλεύει, να μην πηγαίνει σχολείο, να κακοποιείται

Όσα εθνι­κά σχέ­δια δρά­σης και να φέρε­τε δεν κατα­φέρ­νε­τε να εξα­σφα­λί­σε­τε ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο με άξο­νες την πρό­λη­ψη, την προ­στα­σία και…

Προτεινόμενο
ΠΟΥ: Τουλάχιστον ένα παιδί υπέκυψε εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας σε ανήλικους

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως του­λά­χι­στον ένα παι­δί πέθα­νε εν μέσω αύξη­σης των περι­πτώ­σε­ων οξεί­ας ηπατίτιδας…

Επιστήμη
Έρευνα: Τα μωρά που γεννήθηκαν στην πανδημία έχουν ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις σε αναπτυξιακά τεστ

Επι­στή­μο­νες στις ΗΠΑ κατά­λη­ξαν σε έρευ­νά τους, ότι τα μωρά που γεν­νή­θη­καν στη διάρ­κεια του πρώ­του έτους της παν­δη­μί­ας εμφάνισαν…

Κοινωνία
Ανατριχιαστικές καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε ορφανοτροφείο

Ανα­τρι­χια­στι­κές είναι οι καταγ­γε­λί­ες για όσα φέρε­ται να συνέ­βαι­ναν σε ορφα­νο­τρο­φείο της Αθή­νας. Σύμ­φω­να με την υφυ­πουρ­γό Εργα­σί­ας Δόμνα Μιχαηλίδου,…