Περιήγηση: Παιδικές Χαρές

Κοινωνία
Τραυματισμός παιδιού στη Θεσσαλονίκη: Απόδοση ευθυνών και τις αυστηρότερες των κυρώσεων ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

«Ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός ενός παι­διού στη παι­δι­κή χαρά της Νέας Παρα­λί­ας δεν προ­σφέ­ρε­ται για “επι­φα­νεια­κή αντι­πο­λί­τευ­ση”. Επι­βάλ­λει όμως την εξαντλητική…

Επικαιρότητα
Πλατεία, Δημοτικό Σχολείο, παιδικές χαρές του Δήμου Καισαριανής δίνει στους Θεσμούς η κυβέρνηση

Δημο­τι­κό Σχο­λείο, παι­δι­κές χαρές μέχρι και πλα­τεία του Δήμου Και­σα­ρια­νής παρα­δί­δει, μετα­ξύ άλλων, η κυβέρ­νη­ση στους θεσμούς (Υπερ­τα­μείο). Αυτό το…