Περιήγηση: Παιδική φτώχεια

Διεθνή
Παιδική φτώχεια στη Βρετανία: “Τα παιδιά μου είναι χλωμά, η κατάσταση των δοντιών τους είναι κακή, έχουν αδυνατίσει τα μαλλιά τους και είναι πιο αδύνατα”

Η ακραία παι­δι­κή φτώ­χεια επι­δει­νώ­νε­ται στην Βρε­τα­νία, με πολ­λά σχο­λεία να ανα­γκά­ζο­νται να καλύ­ψουν τα κενά που αφή­νουν οι περικοπές…