Περιήγηση: Παιδική Χορωδία

Επικαιρότητα
Τριάντα οκτώ παιδιά της χορωδίας ΕΛΣ εγκλωβίστηκαν για μιάμιση ώρα σε ασανσέρ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Η εξω­τε­ρι­κή εικό­να της αρμο­νί­ας του Ιδρύ­μα­τος Νιάρ­χου δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει όσα έζη­σαν το βρά­δυ της Κυρια­κής 38 παιδιά…