Περιήγηση: παιδικοί σταθμοί

Κοινωνία
Ανοίγουν Μουσεία, θερινά σινεμά, συναυλίες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί — Δείτε τις ημερομηνίες

Ανοί­γουν την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα τα σχο­λεία, τα φρο­ντι­στή­ρια και τα δικα­στή­ρια, όπως ανα­κοί­νω­σε στο πλαί­σιο της τακτι­κής ενη­μέ­ρω­σης ο υφυπουργός…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά και να λειτουργούν με όλους τους όρους προστασίας

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΕ για την ανα­κοί­νω­ση της ανα­στο­λής λει­τουρ­γί­ας των δομών της πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης σημειώνει:…

Παιδεία
Κλειστά τα δημοτικά σχολεία μέχρι 30 Νοεμβρίου — Πώς θα γίνονται τα μαθήματα

Κλεί­νουν νηπια­γω­γεία, δημο­τι­κά σχο­λεία και παι­δι­κοί σταθ­μοί έως τις 30 Νοεμ­βρί­ου ανα­κοί­νω­σαν οι συναρ­μό­διοι υπουρ­γοί Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως, Υγεί­ας Βασίλης…

Διεθνή
Ο τρίτος δρόμος της Σουηδίας: Διώχνουν τα παιδιά των ανέργων από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Το Κρα­τι­κό Σου­η­δι­κό Ραδιό­φω­νο μετα­δί­δει πως αρκε­τοί Δήμοι πήραν απο­φά­σεις να μην δέχο­νται στους παι­δι­κούς σταθ­μούς και…

Επικαιρότητα
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Κλείνει κι’ άλλος παιδικός σταθμός, απολύονται οι εργαζόμενοι!

Το κλεί­σι­μο ενός ακό­μη παι­δι­κού σταθ­μού, αυτήν τη φορά στο Φίλυ­ρο, καταγ­γέλ­λει σε ανα­κοί­νω­ση της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη», επισημαίνοντας…