Περιήγηση: Παιδοκτόνος

Κοινωνία
«ΝΑ ΛΥΝΤΣΑΡΟΥΜΕ την 22χρονη παιδοκτόνο» — «Να τιμωρηθεί με την πιο βαριά ποινή για παραδειγματισμό»

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Μια μάνα σκο­τώ­νει το ίδιο της το παι­δί. Τι πιο απο­κρου­στι­κό, ανί­ε­ρο, απάν­θρω­πο, εγκλη­μα­τι­κό, μπο­ρεί να κάνει…