Περιήγηση: Πακιστάν

Διεθνή
Πακιστάν: Οδηγός αμαξοστοιχίας σταμάτησε το τρένο στο μέσον του σιδηροδρόμου για να αγοράσει ένα γιαούρτι

Ο οδη­γός ενός υπε­ρα­στι­κού τρέ­νου στο Πακι­στάν τέθη­κε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα επει­δή στα­μά­τη­σε την αμα­ξο­στοι­χία στο μέσον του σιδη­ρο­δρό­μου για να…

Διεθνή
Πακιστάν: Έκαψε ζωντανές τις δυο κόρες του και τα τέσσερα εγγόνια του επειδή εκείνες παντρεύτηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή του

Ένας πατέ­ρας στο Πακι­στάν πιστεύ­ε­ται ότι σκό­τω­σε τις δύο κόρες του και τα τέσ­σε­ρα παι­διά τους, βάζο­ντας φωτιά στο σπίτι…

Διεθνή
Γαλλία: Τριάντα ένας Πακιστανοί βρέθηκαν κρυμμένοι μέσα σε φορτηγό

Τριά­ντα ένας Πακι­στα­νοί βρέ­θη­καν κρυμ­μέ­νοι μέσα σε φορ­τη­γό χθες, Παρα­σκευή, κατά τη διάρ­κεια ελέγ­χου σε αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο της νοτιο­α­να­το­λι­κής Γαλ­λί­ας, κοντά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Οι συναντήσεις της Χρυσής Αυγής με την πακιστανική πρεσβεία είναι μία ακόμα απόδειξη της υποκρισίας της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης

«Οι συνα­ντή­σεις της Χρυ­σής Αυγής με την πακι­στα­νι­κή πρε­σβεία είναι μία ακό­μα από­δει­ξη της υπο­κρι­σί­ας της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, η…