Περιήγηση: Πακιστανοί

Κοινωνία
Συνελήφθησαν τα φασιστοειδή που με smart χτυπούσαν μετανάστες στην περιοχή του Μενιδίου

Τάγ­μα εφό­δου με μικρά αυτο­κί­νη­τα μάρ­κας Smart είχαν φτιά­ξει φασι­στοει­δή και χτυ­πού­σαν μετα­νά­στες στην περιο­χή του Μενι­δί­ου. Σε χρο­νι­κό διά­στη­μα μιας…