Περιήγηση: Παλαιστίνιοι

Διεθνή
ΚΚ Ισραήλ — Χαντάς: Καταδικάζουν το όργιο βίας κατά των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ

Το όργιο βίας και κατα­στο­λής κατά Παλαι­στι­νί­ων στην ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ κατα­δι­κά­ζει σε ανα­κοί­νω­ση του το Δημο­κρα­τι­κό Μέτω­πο για την Δημοκρατία…

Μουσική
Eurovision: Στην κυβέρνηση η ευθύνη της συμμετοχής και όχι στην απολίτικη (!) Κατερίνα Ντούσκα

Eurovision: Ξεκι­νά αύριο η «πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη» φετι­νή διορ­γά­νω­ση του δια­γω­νι­σμού της Eurovision στο Ισρα­ήλ με την ντρο­πια­στι­κή συμ­με­το­χή της Ελλά­δας.  Η φετινή…

Επικαιρότητα
Λευτεριά στην Παλαιστίνη — Μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στην εκδήλωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό έστει­λαν εκα­το­ντά­δες νέοι και νέες, εργα­ζό­με­νοι της Αθή­νας, που συμ­με­τεί­χαν στην πολι­τι­κή — πολι­τι­στι­κή εκδή­λω­ση που…

Ιστορία
16 Σεπτεμβρίου 1982: Η σφαγή στη Σάμπρα και τη Σατίλα — Οι Ισραηλινοί γράψαν μια από τις μελανότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας

Στις 16 Σεπτεμ­βρί­ου 1982 ξεκι­νά η σφα­γή στα παλαι­στι­νια­κά προ­σφυ­γι­κά στρα­τό­πε­δα της Σάμπρα και της Σατί­λα (16 — 18/9/1982), που άφη­σε άγνω­στο — μέχρι…

Διεθνή
Ισραήλ: Ψήφισε ρατσιστικό νόμο (περί «εβραϊκού έθνους-κράτους») που επιβάλλει την ανωτερότητα των Εβραίων!!!

Η Κνέ­σετ, το κοι­νο­βού­λιο του Ισρα­ήλ, ενέ­κρι­νε την Πέμ­πτη έναν νόμο που ορί­ζει ότι μόνο στους Εβραί­ους ανα­γνω­ρί­ζε­ται το δικαίωμα…

Διεθνή
Το κράτος τρομοκράτης συνεχίζει τις δολοφονίες: Δύο νεκροί — Ένα 13χρονο αγόρι με σφαίρα στο κεφάλι

Δύο Παλαι­στί­νιοι, ο ένας 13χρονο αγό­ρι, σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα από ισραη­λι­νά πυρά σε συγκρού­σεις κοντά στα σύνο­ρα που χωρί­ζουν το Ισρα­ήλ και…

Διεθνή
Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ σκότωσε παλαιστίνιο με τρεις σφαίρες γιατί “έριξε μια μεγάλη πέτρα”!!!

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός δολο­φό­νη­σε σήμε­ρα έναν Παλαι­στί­νιο ο οποί­ος, όπως ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του, “έρι­ξε μια μεγά­λη πέτρα” σε στρατιώτες…

Διεθνή
Το ανώτατο ισραηλινό δικαστήριο δικαίωσε το στρατό για τη χρήση πραγματικών πυρών σε Παλαιστίνιους!!!

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο του Ισρα­ήλ επι­βε­βαί­ω­σε χθες Πέμ­πτη το δικαί­ω­μα του στρα­τού να χρη­σι­μο­ποιεί πραγ­μα­τι­κά πυρά ενα­ντί­ον των Παλαι­στί­νιων που…