Περιήγηση: Παλαιστινιακό Κομμουνιστικό Κόμμα

Διεθνή
Ισραηλινοί και παλαιστίνιοι κομμουνιστές καταδικάζουν την προκλητική απόφαση Τραμπ για την Ιερουσαλήμ

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης να ανα­γνω­ρί­σει την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του κρά­τους του Ισρα­ήλ καταγ­γέλ­λουν με…