Περιήγηση: Παλαμάς Καρδίτσας

Επικαιρότητα
Δίωξη για δράση εγκληματικής οργάνωσης για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού

Βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν δρά­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Καρ­δί­τσας μετά την ολο­κλή­ρω­ση της έρευ­νας για την υπόθεση…

Επικαιρότητα
Ο δήμαρχος Παλαμά (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) υποκύπτοντας στα φασιστοειδή θέλει να ξηλώσει την πλακέτα για την κομμουνίστρια δασκάλα Βαγγελίτσα Κουσιάντζα

Κάτω τα χέρια από την τιμη­τι­κή πλα­κέ­τα της Β.Κουσιάντζα ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΤΕ Καρ­δί­τσας του ΚΚΕ και καλεί…