Περιήγηση: παλινόρθωση καπιταλισμού ΕΣΣΔ

Πολιτική
Κ. Παπαδάκης (ΚΚΕ) στο Ευρωκοινοβούλιο: «Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη πραγματική διέξοδος για τους λαούς»

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την «τρια­κο­στή επέ­τειο της διά­λυ­σης της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στην…