Περιήγηση: ΠΑΜΕ

Κοινωνία
Μόνο ο λαός σώζει τον λαό: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς από το ΠΑΜΕ και Σωματεία

Σε συγκέ­ντρω­ση τρο­φί­μων και ειδών πρώ­της ανά­γκης για να στη­ρι­χτούν οι πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας προ­χω­ρούν άμε­σα το ΠΑΜΕ και σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων. Στο κάλε­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης το ΠΑΜΕ αναφέρει…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα 8 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και το Διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ

Δυστυ­χώς δε μπο­ρού­με να μην ξεκι­νή­σου­με τη σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη τύπου με τις νέες, τρα­γι­κές συνέ­πειες από τις βρο­χές που έχουν…

Επικαιρότητα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ Θα απαντηθεί νομικά η αθλιότητα ότι οι δολοφόνοι του “blue horizon” σχετίζονται με το ΠΑΜΕ

«Η αθλιό­τη­τα που δια­κι­νεί­ται από προ­χθές ότι οι δολο­φό­νοι του “blue horizon” σχε­τί­ζο­νται με το ΠΑΜΕ θα απα­ντη­θεί νομι­κά ενάντια…

Πολιτική
ΠΑΜΕ: Δε θα περάσει η συνειδητή προσπάθεια φίμωσης της φωνής των συνδικάτων

Την προ­σπά­θεια απο­σιώ­πη­σης της δρά­σης των Συν­δι­κά­των από την συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο καρ­μα­νιό­λα που…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
ΠΑΜΕ — Εργατικά σωματεία: Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου στο υπ. Εργασίας ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτή την ώρα από Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα, δίνο­ντας συνέ­χεια στις αγω­νι­στι­κές δράσεις…

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ _ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Μήνυμα αγωνιστικού ξεσηκωμού ενάντια στον αντεργατικό όλεθρο — Το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Η από­φα­ση των εργα­ζο­μέ­νων το συλ­λα­λη­τή­ριο ενό­ψει της ΔΕΘ, το Σάβ­βα­το 9 Σεπτέμ­βρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ, να…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Συλλαλητήριο την Παρασκευή στο Σύνταγμα: Ως εδώ με την πολιτική του κέρδους που αφήνει πίσω στάχτες και αποκαΐδια! (SPOT)

Ως εδώ με την πολι­τι­κή του κέρ­δους που αφή­νει πίσω στά­χτες και απο­κα­ΐ­δια! Σποτ για το μεγά­λο λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις…