Περιήγηση: Παμπιερικός λογοτεχνικός διαγωνισμός για μαθητές

Παιδεία
Εκδήλωση απονομής βραβείων 2ου παμπιερικού λογοτεχνικού διαγωνισμού για μαθητές

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή εκπαι­δευ­τι­κών, μαθη­τών και γονέ­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο αμφι­θέ­α­τρο του 2ου ΓΕΛ Κατε­ρί­νης, την Κυρια­κή 20 Μαΐ­ου, η εκδήλωση…