Περιήγηση: Παναγής Αντωνόπουλος

Ποίηση
Δεκαεπτά Νοέμβρη — Τρία ποιήματα του Παναγή Αντωνόπουλου επ’ ευκαιρία της επετείου του Πολυτεχνείου

Λάβα­με από το φίλο Πανα­γιώ­τη Αντω­νό­που­λο τρία «λογουρ­γή­μα­τά του» Αγα­πη­μέ­νοι φίλες και φίλοι μαζί με μία συνο­δευ­τι­κή επι­στο­λή, ιδιαί­τε­ρη όπως ιδιαί­τε­ρος είναι…